خرید میگوی تازه

خرید میگوی تازه

برای تشخیص میگوی تازه به مهارت زیادی احتیاج نیست،همیشه سعی کنید که میگوها را با پوست خریداری کنید زیرا معمولا میگوهای پوست کنده و تمیز شده ای که بیش از یک روز از زمان تمیز کردن آن گذشته باشد،کیفیت و تازگی خود را از دست می دهند.علتش هم این است که برای نگهداری میگوی پاک […]

بیشتر بخوانید