عرضه ی میگوی تازه

عرضه ی میگوی تازه

میگو گونه ای از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آبهای جهان اعم از آب شور و شیرین یافت می شود.میگو یک منبع غذایی برای موجودات دریایی است . میگوها رو به عقب شنا کرده و مقاومت بالایی در برابر مواد سمی در مناطق آلوده دارند.میگو بصورت گسترده ای توسط انسان ها به عنوان […]

بیشتر بخوانید