عرضه ی میگوی یخ زده

عرضه ی میگوی یخ زده

اگر میگوی یخ زده را به صورت بسته بندی خریداری می کنیدباید چک کنید که رگ کمر آن گرفته شده باشد.خیلی از میگوهای منجمدی که در بازار هست به اسم پاک کرده به فروش می رسد ولی متاسفانه باز هم رگ کمر آنها خارج نشده است.این قسمت دستگاه گوارش میگو است و بیشتر عوامل بیماریزا […]

بیشتر بخوانید