فروش میگوی موزی

فروش میگوی موزی

در ایران میگوهای خوراکی آب شور در دریای عمان و خلیج فارس زندگی می کنند.این حیوان کف زی است و به همین دلیل در نواحی کم عمق یافت می شود،این نوع میگو را دریایی می گویند.در سواحل جنوبی ایران 4گونه میگو به صورت عمده به وسیله لنج وکشتی ،صید شده و به ساحل حمل می […]

بیشتر بخوانید