قیمت میگوی تازه

قیمت میگوی تازه

روشهای عرضه ی میگو در بازار 1-عرضه ی میگو با سر: در صورتیکه صید میگو بطور کامل بهداشتی بوده و در حمل و نگهداری آن کلیه ی موارد بهداشتی رعایت شده باشد،میگو را می توان با سر و به طور کامل در بازار عرضه کرد.در این حالت میگوی خریداری شده دارای کیفیت بالایی بوده و […]

بیشتر بخوانید