مشخصات میگوی تازه

مشخصات میگوی تازه

1-بوی میگو:میگوی سالم باید فاقد هرگونه بوی زننده و شدید باشد.بوی میگوی تازه ،بوی مخصوص میگو و ملایم است.در حالت فساد بوی شدید آمونیاک از میگو به مشام میرسد. 2-ظاهر میگو:در میگوی سالم و تازه ،پوسته ی آن بصورت سفت و محکم به گوشتش چسبیده است،دارای گوشتی با قوام است و گوشت آن فاقد حالت […]

بیشتر بخوانید