نگه داری میگو

نگه داری میگو

از آنجایی که غذاهای دریایی مانند میگو و ماهی نسبت به دما حساس هستند نکته ی مهم در مورد نگهداری آنها سرد نگه داشتنشان است.بنابراین: 1-بعد از خرید میگو یا سایر غذاهای دریایی ،در اسرع وقت آنها را به یخچال برسانید. 2-اگر قرار است میگو از زمان خرید تا رسیدن به یخچال مدت نسبتا طولانی […]

بیشتر بخوانید