تمیز کردن

تمیز کردن میگو

پاک کردن میگو اصولی دارد و رگ سیاه زیر شکم میگو حاوی موادشیمیایی مضری برای بدن است و باید گرفته شود.اول پوست روی میگو را کامل بردارید،طوری که تنها سر و دم میگو باقی بماند،برای راحتی می توانید از چاقو کمک بگیرید اما بدون چاقو هم پوست میگو راحت جدا می شود.بعد از پاک کردن […]

بیشتر بخوانید