مضرات احتمالی میگو

مضرات احتمالی میگو

1-یک آلرژن یا حساسیت زا می تواند باشد میگو به عنوان یک عضو از خانواده ی سخت پوستان در میان آلرژن های غذایی قرار دارد.مصرف میگو و گاهی اوقات حتی لمس آن توسط افرادی که به سخت پوستان آلرژی دارند می تواند باعث واکنش شدید از جمله آنافیلاکسی شود.واکنش های خفیف تر می تواند شامل […]

بیشتر بخوانید