میگوی بسته بندی ارزان

فروش میگوی بسته بندی با قیمت ارزان

فروش میگوی بسته بندی با قیمت ارزان و کیفیت عالی و با روشهای سریع انجماد میگو در فروشگاه ما انجام می شد.میگوی بسته بندی با قیمت ارزان را ازما بخواهید. روش های بسته بندی میگو کامل(با سر) بدون سر پوست کنده(PUD) پوست کنده و رگ گیری شده(PD)   بسته بندی میگو میگو به عنوان یک […]

بیشتر بخوانید