میگوی تازه

عرضه ی میگوی تازه

میگو گونه ای از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آبهای جهان اعم از آب شور و شیرین یافت می شود.میگو یک منبع غذایی برای موجودات دریایی است . میگوها رو به عقب شنا کرده و مقاومت بالایی در برابر مواد سمی در مناطق آلوده دارند.میگو بصورت گسترده ای توسط انسان ها به عنوان […]

بیشتر بخوانید

عرضه ی میگوی یخ زده

اگر میگوی یخ زده را به صورت بسته بندی خریداری می کنیدباید چک کنید که رگ کمر آن گرفته شده باشد.خیلی از میگوهای منجمدی که در بازار هست به اسم پاک کرده به فروش می رسد ولی متاسفانه باز هم رگ کمر آنها خارج نشده است.این قسمت دستگاه گوارش میگو است و بیشتر عوامل بیماریزا […]

بیشتر بخوانید

قیمت میگوی تازه

روشهای عرضه ی میگو در بازار 1-عرضه ی میگو با سر: در صورتیکه صید میگو بطور کامل بهداشتی بوده و در حمل و نگهداری آن کلیه ی موارد بهداشتی رعایت شده باشد،میگو را می توان با سر و به طور کامل در بازار عرضه کرد.در این حالت میگوی خریداری شده دارای کیفیت بالایی بوده و […]

بیشتر بخوانید

مشخصات میگوی تازه

1-بوی میگو:میگوی سالم باید فاقد هرگونه بوی زننده و شدید باشد.بوی میگوی تازه ،بوی مخصوص میگو و ملایم است.در حالت فساد بوی شدید آمونیاک از میگو به مشام میرسد. 2-ظاهر میگو:در میگوی سالم و تازه ،پوسته ی آن بصورت سفت و محکم به گوشتش چسبیده است،دارای گوشتی با قوام است و گوشت آن فاقد حالت […]

بیشتر بخوانید