پخت میگو

روشهای پخت میگو

میگو جزء غذاهایی است که هرکسی میل به خوردنش ندارد ولی اگر میگو با این روشها پخته شود،خیلیها را وسوسه میکند.معمولا وقتی میگو را سرخ میکنیم حجمش کم میشود. این روشها کمک میکند تا میگوهای درشت تری بر سر سفره داشته باشیم. روشهای پخت میگو 1-پخت میگو سوخاری 2-پخت میگو هندی 3-پخت میگو ژاپنی 4-پخت […]

بیشتر بخوانید